oplaTech About Teaching Archive
Oplatek's external memory

Selected Questions for Doctoral State Exam (Vybrané okruhy pro doktorskou zkoušku)

 1. Basic Methods in Natural Language Processing (Základní přístupy k počítačovému zpracování přirozeného jazyka)

General links

 1. Statistical Methods and Machine Learning in NLP (Statistické metody a strojové učení v počítačové lingvistice)

 • Probabilistic modelling of language (Pravděpodobnostní modelování jazyka.)
 • Classification and regression (Metody řízeného učení pro klasifikaci a regresi.)
 • Linear and non-linear methods (Lineární a nelineární metody.)
 • SVM and kernel functions (Support Vector Machines a kernelové funkce.)
 • Logistic regression (Logistická regrese.)
 • Decision trees (Rozhodovací stromy.)
 • Unsupervised learning (Metody neřízeného učení.)
 • ?Noisy channel and language models? (Jazykové modely a modely kanálu.)
 • LM smoothing (Vyhlazování modelů.)
 • HMM (Skryté Markovovy modely (algoritmy Baum–Welch, Forward–Backward, Viterbi).)
 • Algorithms for statistical POS tagging (Algoritmy pro statistický tagging.)
 • Algorithms for constituency and dependency parsing (Algoritmy pro složkový a závislostní statistický parsing.)
 • SMT & NN (Statistický strojový překlad. Základy neuronových sítí pro využití v počítačovém zpracování jazyka.)
 • Significance testing (Testy signifikance.)

General links

 1. Aplikace metod pro zpracování mluvené řeči

PS: As usual, suggestions and improvements are welcome by pull request.