Ondřej Plátek Blog
PhD candidate@UFAL, Prague. LLM & TTS evaluation. Engineer. Researcher. Speaker. Father.

Doctoral State Exam

Cs: Vybrané okruhy pro doktorskou zkoušku

1. Basic Methods in Natural Language Processing

Cs: Základní přístupy k počítačovému zpracování přirozeného jazyka

General links

3. Statistical Methods and Machine Learning in NLP

CS: Statistické metody a strojové učení v počítačové lingvistice

 • Probabilistic modelling of language (Pravděpodobnostní modelování jazyka.)
 • Classification and regression (Metody řízeného učení pro klasifikaci a regresi.)
 • Linear and non-linear methods (Lineární a nelineární metody.)
 • SVM and kernel functions (Support Vector Machines a kernelové funkce.)
 • Logistic regression (Logistická regrese.)
 • Decision trees (Rozhodovací stromy.)
 • Unsupervised learning (Metody neřízeného učení.)
 • Noisy channel and language models (Jazykové modely a modely kanálu.)
 • LM smoothing (Vyhlazování modelů.)
 • HMM (Skryté Markovovy modely (algoritmy Baum–Welch, Forward–Backward, Viterbi).)
 • Algorithms for statistical POS tagging (Algoritmy pro statistický tagging.)
 • Algorithms for constituency and dependency parsing (Algoritmy pro složkový a závislostní statistický parsing.)
 • SMT & NN (Statistický strojový překlad. Základy neuronových sítí pro využití v počítačovém zpracování jazyka.)
 • Significance testing (Testy signifikance.)

General links

5. Application of methods for spoken language processing

CS: Aplikace metod pro zpracování mluvené řeči

PS: As usual, suggestions and improvements are welcome by pull request.